top of page

La gent de Ball a la carta

Carme Roca
Responsable de l'escola, professora de lindy hop, salsa, rock, tango, dancing ladies i jazz steps

Jordi Costa

professor de lindy hop, salsa, rock, tango i gestor del Spotify

Montserrat Xirau
Professora de lindy hop

Damián Edery
Professor de lindy hop

bottom of page