Ball a la carta. Periné i moviment

p e r i n é   i   m o v i m e n t 

Professora: Melanie Mas

(titulada en el mètode Blandine Calais Germain

Fes un tour virtual per Ball a la carta!

  • Facebook Social Icon