M I C R O G I M N À S T I C A

Professora: Silvina Molina

http://silvinamolina.com/

Es una teràpia ràpida i eficaç, una tècnica terapèutica basada en suaus i profunds estiraments combinats amb una respiració adequada. 

La microgimnàstica produeix notables millores en poc temps en:

  • Lumbàlgies y Ciàtiques recurrents.

  • Dolors cervicals, de cap, pinçaments, dolors musculars.

  • Artrosis.

  • Fibromiàlgia y fatiga crónica.

Beneficis

  • Colabora en la recuperació eficaç i ràpida de lessiones i traumatismes.

  • Treballa la forma de respirar ajuda a alleujar tensions.

  • Recupera la mobilitat de membres i zones afectades per diferents patologies

  • Ens ajuda a canviar postures y hàbits incorrectes que ens porten cap al desequilibri de la salut

  • Ens fa conèixer el nostre cos i ens fa conscients de com estem.

 

A qui va dirigida

No hi ha límit d'edad per a practicar-la, ni risc de lessions, al contrari. En una sessió trobem persones de diferentes edats i condició física, no té contraindicacions.

horari: DIMECRES DE 16:30 A 18h

DIJOUS DE 10 A 11,30h

Pots provar la primera classe del mes. 

La quota és mensual (1 hora i mitja setmanal, 55€/mes)

Per incorporar-thi, no cal esperar a principi de trimestre.