Ball a la carta. Abdominals sense risc

a b d o m i n a l s   s e n s e   r i s c

Professora: Melanie Mas

(titulada en el mètode Blandine Calais Germain

En aquest article d’El País hi trobaràs més informació:

http://smoda.elpais.com/belleza/abdominales-duros-una-piedra-solo-respirando-se-puede/

Fes un tour virtual per Ball a la carta!

  • Facebook Social Icon